Phương thức 1: Tiền mặt

ICADO chấp nhận phương thức thanh toán Tiền mặt khi nhận hàng.

Phương thức 2: Chuyển khoản

ICADO chấp nhận phương thức thanh toán chuyển khoản. Ghi chú ``Mã hóa đơn + Số điện thoại``

Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ Chị Trinh - Sale