Bước 1: Xem sản phẩm

Lựa chọn thuộc tính sản phẩm và thêm vào giỏ hàng.

Bước 2: Kiểm tra giỏ hàng.

Bước 3: Kiểm tra đơn hàng

Cập nhật thông tin nhận hàng và lựa chọn phương thức thanh toán.

Bước 4: Hoàn thành đơn đặt hàng

Kiểm tra thông tin thanh toán và chờ xác nhận đơn hàng.

Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ Chị Trinh - Sale