Quy Trình Góp Ý & Khiếu Nại

1. Nguyên Tắc Chung:

  • Khách hàng sử dụng dịch vụ của ICADO được bảo đảm quyền lợi hợp pháp, theo thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của pháp luật.
  • Mọi thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến chất lượng dịch vụ đều được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng, trên tinh thần cầu thị, thiện chí. Thời gian giải quyết tối đa trong vòng 14 ngày.
  • Việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại khách hàng được ghi nhận và trả lời bằng văn bản. Tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trình Tự Giải Quyết:

Bước 1: Tiếp nhận phản ánh, khiếu nại

  • Gọi Hotline 0902.781.186
  • Gửi vé Ticket: Nút bên dưới (khuyên dùng)

Bước 2: Giải quyết

  • Sau khi chúng tôi nhận được phản ánh của khách hàng, chúng tôi sẽ tiếp nhận và xử lý theo trình tự và liên hệ với khách hàng để giải quyết vấn đề.