Nhượng Quyền Thương Hiệu

Kinh doanh nhượng quyền (thường được gọi là franchise) là một hệ thống mở rộng mạng lưới cung cấp sản phẩm, dịch vụ (đối với đơn vị nhượng quyền). Là cơ hội để phát triển doanh nghiệp dưới một thương hiệu có bản quyền sở hữu trí tuệ (đối với đơn vị được nhượng quyền).

Kinh doanh nhượng quyền xảy ra khi một doanh nghiệp (đơn vị nhượng quyền) trao cho doanh nghiệp khác (đơn vị nhận quyền) quyền sử dụng thương hiệu và phương thức hoạt động. Đổi lại, bên được nhượng quyền phải thanh toán các phí nhượng quyền cho bên nhượng quyền.

Tại Sao Chọn ICADO

Chúng tôi có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực nhượng quyền, ngoài ra chúng tôi có đội ngũ phát triển ứng dụng quản trị thương hiệu cao cấp. Chúng tôi cũng tự tin là thương hiệu đầu tiên trong lĩnh vực đầu tư hệ thống Quản trị doanh nghiệp toàn diện: ERP, CRM, HRM, POS, Marketing Online.v.v...

Thương hiệu
độc quyền.

Vận hành
chuyên nghiệp

Thiết bị
hiện đai.

Ứng dụng
toàn diện.

Hỗ trợ
24/7/365.

Quy Trình Nhượng Quyền

1. Đăng ký nhượng quyền.

2. Thỏa thuận & Ký hợp đồng

3. Khảo sát, thẩm định, thiết kế.

4. Thi công & Lắp đặt trang thiết bị.

5. Đào tạo & Bàn giao.

6. Tổ chức khai trương.

Đăng Ký Nhượng Quyền