safa

Bộ Phận Bán Hàng

Nơi tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm, giá bán, giao nhận.v.v…

safa

Bộ Phận Marketing

Nơi tiếp nhận yêu cầu hợp tác, báo cáo bản quyền và trách nhiệm phân phối nội dung thương hiệu…