CHƯƠNG TRÌNH
ƯU ĐÃI HỆ THỐNG

01. Chương trình mua theo combo

Combo mua 5 sản phẩm quần áo tặng 1 sản phẩm trị giá trung bình
Combo mua 9 sản phẩm quần áo tặng 2 sản phẩm trị giá trung bình

Combo mua 5 sản phẩm quần áo tặng 1 sản phẩm trị giá trung bình
Combo mua 9 sản phẩm quần áo tặng 2 sản phẩm trị giá trung bình

02. chương trình tích điểm thành viên

   30 điểm: giảm 5% trị giá đơn hàng

   50 điểm: giảm 7% trị giá đơn hàng

   100 điểm: giảm vĩnh viễn 10% trị giá đơn hàng

Được cộng gộp điểm tích lũy đối với các chương trình khuyến mãi thấp hơn hoặc bằng 20%

   30 điểm:  giảm 5% trị giá đơn hàng

   50 điểm: giảm 7% trị giá đơn hàng

   100 điểm: giảm vĩnh viễn 10% trị giá đơn hàng

Được cộng gộp điểm tích lũy đối với các chương trình khuyến mãi thấp hơn hoặc bằng 20%

04. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TƯƠNG TÁC FANPAGE

Like Fanpage, share bài và check In: Tặng 5% giá trị đơn hàng
Like Fanpage ở chế độ xem trước, share bài và check In: Tặng 7% giá trị đơn hàng

Like Fanpage, share bài và check In: Tặng 5% giá trị đơn hàng
Like Fanpage ở chế độ xem trước, share bài và check In: Tặng 7% giá trị đơn hàng

05. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI SINH NHẬT KHÁCH HÀNG

Tặng 30%  cho khách thành viên trong vòng 7 ngày trước, trong, sau ngày sinh nhật